Vi har fået meget ros for ideerne og koncepterne bag Matchride og fik gennemført en begrænset pilot med meget positive resultater. Desværre er det dog desværre ikke lykkedes os at skaffe kapital nok til at drive projektet videre i dens oprindelige form. Vi holder derfor en pause, genovervejer koncept og forretningsmodel og kommer igen i en anden form… Viden fra projektet sælges på konsulentbasis og kode fra projektet kan licenseres til forskellige formål (samkørsel, intelligente trafiksystemer m.v.). Kontakt os på info@matchride.net for mere information.
We have received a lot of positive feedback for the ideas and the concept behind Matchride. We also completed a limited pilot with very positive results. However, we have unfortunately not been able to raise sufficient funds to carry on with the project in its original form. We will therefore take a time-out, re-consider the concept and business model and re-boot in another format… Knowledge from the project i sold on consulting basis and code from the project can be licensed to various purposes (ride-sharing, intelligent traffic systems etc). Contact us at info@matchride.net for more information.